صفحه اصلی  >> ادیولوژی و سمعک >> سمعک دوگوشی


مزایای استفاده از سمعك دو گوشی

  1. فهم بهتر گفتار

  2. فهم گفتار در محیط های پر سر و صدا

  3. توانایی جهت یابی صدا

  4. كیفیت صدای بهتر